Protlaky skalními masivy s použitím vrtných souprav

Nepříliš často využívaná metoda pro prostupy skalním podložím (tř. hor. 6 – 7),  kterou se realizuje pouze mizivé procento protlaků. Pro tuto technologii se nejčastěji využívá upravených lomových vrtaček s ponornými kladivy nebo vrtných souprav používaných při geologickém průzkumu. Používá se pro profily do 200 mm, vyjímečně větší do 800 mm, délka do 30 m. Pro větší průměry je výhodnější ražený protlak, s ručním rozpojováním horniny na čelbě, s použitím trhacích prací. Přesnost realizace je závislá na geologické skladbě podloží. Metoda vyžaduje ve většině případů opěrný blok a zajištění technologické vody.