Protlaky s použitím zemních raket

Nejrozšířenější metoda mikrotuneláží, tzv.“krtkování“, kterou se realizuje zhruba 70%  všech protlaků. Pracuje na principu postupného zarážení pneumaticky poháněných a ovládaných raket, za kterými se zatahuje nejčastěji plastová chránička. Zemina v prostoru protlaku je roztlačována do okolí tak, že dochází k často značnému stlačování-namáhání okolí protlaku. Nedoporučuje se proto křížení sítí ve vzdálenosti menší než 2D u litinových potrubí pak 5D. Rovněž krytí ( hloubka uložení chráničky pod povrchem ) se doporučuje alespoň 1,0 m u profilů do 110 mm, 1,5 m pak u profilů okolo 160 mm podle skladby nadloží. Metoda je poměrně nenáročná na investice do strojního vybavení, takže tuto technologii realizuje značná část stavebních firem zabývajících se pokládkou kabelových sítí, vodovodních a plynovodních přípojek.

Pro tento druh výstavby je tato metoda především určena. Metoda se vyznačuje příznivou cenovou relaci. Rovněž požadavky na startovací a cílovou jámu, 2,5 x 0,6 pro startovací a 1,2 x 1,6 m pro cílovou jámu, jsou většinou postačující. Metodu lze však využít i v menších prostorách. Většina strojů je však schopna „projít“ cihelnou zdí, do 0,6 m tloušťky nebo betonovou zdí do tloušťky 0,15 m, takže jako cílová jáma je často využíván sklepní prostor, kolektor nebo vodoměrná šachta. Přesnost realizovaného díla je značně závislá na použitém strojním vybavení, běžně se dosahuje přesnosti lepší než 2% délky protlaku avšak u strojů tuzemské a ruské provenience je často dosažení požadovaného cíle věcí náhody a přesnost do 5% pak pouhým přáním obsluhy. Metoda je vhodná pro profily v rozsahu od 60 mm do 160 mm podle deformačních vlastností zeminy, výjimečně  ve vhodných geotechnických podmínkách pak do 200 mm. Jako limitující délka se vzhledem k značné nepřesnosti, jeví vzdálenost okolo 30 m.

Fotogalerie

Zemni_rakety.png