Technologie horizontálního beranění ocelových chrániček

Velice rychlá metoda s širokým využitím. Metodu lze aplikovat i v tvrdších horninách, stejně tak v horninách s výskytem zrn, do velikosti 0,8 profilu chráničky, které je však možné rozlamovat. Běžně se používá  pro profily v rozmezí DN 100 až DN 1200 a délkách do 100 m. Metoda nevyžaduje opěrný blok. Při této metodě není možné v žádném případě monitorovat překážky před zaberaněnou chráničkou. Dokonalá znalost uložení křižovaných podzemních sítí je proto podmínkou úspěšné realizace bez jejich poškození. Nevýhodou metody jsou vysoké nároky na svařování-nastavování ocelových trubek, které zabírá značnou část doby realizace. Při destrukci sváru v zemině není totiž možné v protlaku touto technologií pokračovat. Po dosažení požadované délky se z cílové jámy zemina ze zaberaněné chráničky vytlačí u větších profilů stlačeným vzduchem, v ostatních případech se vystříká vysokotlakou vodou. Při realizaci dochází k dynamickému namáhání zeminy před chráničkou i v jejím okolí a proto není vhodná pro křížení litinových potrubí nebo sítí, které jsou náchylné na tento druh namáhání. Touto metodou se dosahuje běžně přesnosti okolo 0,5 -1,0% délky protlaku při denním výkonu 10 - 50 m. Pro dosažení vyšší přesnosti okolo 0,5% je zapotřebí startovací jáma s délkou okolo 15 m.

Fotogalerie

Beranene.png