Technologie

Každá technologie má odlišnou oblast nasazení, limit co se týče velikosti profilu, délky realizovaného díla, přesnosti, geotechnických podmínek, ve kterých může být aplikována, požadavků na startovací jámu a v neposlední řadě hraje svoji roli cena realizovaného díla. Jednotlivé metody se však vzájemně překrývají, takže je úkolem projektanta-specialisty, aby po shromáždění všech potřebných podkladů a po konzultaci s některou z dodavatelských firem, navrhl konkrétní řešení.

Nejrozšířenějšími technologiemi při protlačování jsou tyto metody: