Přehled významnějších zakázek realizovaných firmou Hydrotechnik Praha s.r.o.

středisko protlačování a mikrotunelování

Rok: 2021, 2020, 2019, 20182017, 2016, 2015201420132012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 a starší

Rok 2021

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací

REKO VTL DN 500 Bylany - Záluží, protlak

REVIS - Praha, spol. s.r.o. GasNet, s.r.o. Protlaky ocelových chrániček DN1000 pod tratí ČD 78 + 86 m 

P-Reko VTL Častolovice 

I.SPZ s.r.o.

GasNet, s.r.o.

Zatažení produkční potrubí VTL plynovodu pod řekou Kněžná v délce 96 m – 1,567 mil 

Obříství rekonstrukce vodovodní shybky

Subterra a.s. 

Vodárny Kladno – Mělník a.s.

Mikrotunelování – podchod Labe, ocelová chránička DN 1200 – 2x 109 m – 15,7 mil. Kč 

PG Rakona - propojení vrtu VH3 s armaturní nádrží  Procter & Gamble - Rakona, s.r.o.  Procter & Gamble - Rakona, s.r.o. 

Berstlining PE d 125 a úpravy potrubí v armaturní komoře - 1,249 mil Kč 

ARVATO SERVICES - II.etapa výstavby areálu, přeložka jednotné kanalizace, Stochov FK Bau, a.s. ARVATO SERVICES k.s.

Mikrotunelování – kanalizační stoka z ŽB trub DN 1000, 2x 150 m, včetně 5x RŠ – 19,4 mil. Kč

Rok 2020

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, SO 341 

COLAS CZ, a.s. 

ŘSD Net4Gas  Dodávka a montáž ocelového potrubí a armatur DN1000 – 1489 m. Protlaky produkčních trub vodovodu FZM-s DN 1000 

VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok - RU P, Lot 2 

SICIM S.p.A. Czech Republic Branch 

 

Projekt činností prováděných hornickým způsobem, technický dozor pro ČPHZ 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě I.b etapa: Vraňansko - Hořínský kanál 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Ředitelství vodních cest ČR

Kompletní dodávka SO: přeložka vodovodního potrubí z PE d 400 včetně zatažení potrubí pod plavební kanál – 2x 65 m 

Propad kanalizace - PLG Rudná, bezvýkopová provizorní oprava v úseku D29 - D14B 

Prologis Czech Republic Management s.r.o. 

Prologis Czech Republic Management s.r.o. 

Berstlining PP 450 – 205 m. Zemní práce, čištění potrubí tlakovou vodou – 2,223 mil.Kč 

Vochov ČOV a oddílná splašková kanalizace IO 201 - Splašková kanalizace - I. etapa 

PETROM STAVBY, a.s. 

Obec Vochov 

Protlak ocelové chráničky DN 1000 – 76 m. Podchod gravit kanalizace pod tratí ČD 

ZTV Cehnice - SO 302 

HENSTAV s.r.o. 

Obec Cehnice 

Trhací práce malého rozsahu. Projekt, vyřízení povolení, TPMR 

3 0310/I Úsilné - Hodějovice, SO 336 

M - SILNICE a.s. 

ŘSD   

Rok 2019

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací

Oprava mostních objektů v úseku Domoušice - Hřivice 

Chládek & Tintěra, a.s. SŽDC Protlak OCR DN 1500 pod tratí 

ČS PHM Karlovarská

ACISTAV, s.r.o.

 

Ražení protlačováním s použitím trhacích prací. Kanalizační přípojka na klíč

Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati, SO 298-37-26 Přeložka stoky, Zátišský sběrač v km 0750 - 0980

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Město Plzeň, SŽDC

Mikrotunelování kameninových trub DN 1000 – 887 m. Kompletní dodávka SO na klíč, včetně RDS a ČPHZ – 54,878 mil. Kč

Rok 2018

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací

D6 Nové Strašecí-Řevničov 

Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o. ŘSD Ražení protlačováním s použitím trhacích prací. Kanalizační stoky

Přípojka dešťové kanalizace do Panského rybníka v Jinonicích

Lesy hl. m. Prahy

Město Praha

Kompletní dodávka SO na klíč. Zatažení potrubí z PP d500 – 108 m – 3,666 mil.Kč

MVE Široká Niva na vodním toku Opava v ř.km 98,550

TALPA - RPF, s.r.o.

 

Trhací práce malého rozsahu. Projekt, vyřízení povolení, TPMR

Rok 2017

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací

Dálnice D3 0309/II Ševětín - Borek

EUROVIA CS ŘSD Přeložka vodovodu DN1000. Kompletní dodávka SO na klíč
32,209 mil. Kč

POLYFUNKČNÍ DŮM BASSOVA

CENTRAL GROUP a.s.  

Kanalizační přípojka
Vodovodní přípojka

Stavební úpravy STL plynovodů - Přechod Jižní spojky

Pražská plynárenská, a.s.

 

Dodávka a protlačení
DN1000 – 37 m

Vodovod a kanalizace ul. Burketova - výstaviště Písek PROTOM Strakonice, s.r.o. Město Písek

Dodávka a protlačení
DN1200 – 64 m
DN600 – 64 m

Rok 2016

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Obytný soubor Modřany NeoRiviera BAK stavební společnost, a.s. HORIZON Modřany

Vodovodní a kanalizační řady
pro veřejnou potřebu vše DN 300

Kanalizační přípojka Novomlýnská věž HLAVNÍ MĚSTO PRAHA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Kanalizační stoka DN 300 bezvýkopově protláčením kameninových trub Crea Dig
Běrunice, Běruničky - Vodovod I. etapa STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o.   Vodovodní přivaděč
REKO VTL Užín - Stebno (Trmice) REVIS - Praha, spol. s r.o. RWE Zřízení startovací jámy ze štětovnic Larzen s rozpěrnými rámy
Komunikace Mariánské Radčice REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o. Město Most

Přeložka vodovodu DN 500
PN 25

OC Chodov, protlak pod ulicí Roztylská TERMONTA PRAHA a.s. Pražská teplárenská a.s. dodávka a protlačení OCR DN1000 - 26 m

 

Rok 2015

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část Společnost Hostivař Viamont-Eurovia-GJW SŽDC dodávka litinového potrubí DN600 a DN1200, protlaky OCR DN1800

Propoj DN 800 do pásma Kozinec,
Praha 9

PRAGIS a.s. Pražská vodohospodářská společnost dodávka a protlačení OCR DN1200 - 36 m
Skupinový vodovod Benešov – Sedlčany – výstavba vodovodu TRACE GROUP HOLD PLC   dodávka a protlačení OCR DN1000 - 22 m včetně zajištění trhacích prací
Vododvodní přivaděč Louny - Blšany u Loun I. etapa EKOSTAVBY Louny s.r.o. Obec Blšany dodávka a zatažení PE HD 100 RC - 520m
Revitalizace Brownfields Pavlovická - I.etapa PSJ, a.s. MORAVOINVEST CZ spol. s.r.o. dodávka a protlačení OCR DN600 - 83 m
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví Skanska a.s. Správa železniční dopravní cesty dodávka a protlačení OCR DN1000 - 114 m

Rok 2014

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací

Pitkovice – Hor. Měcholupy, Výtlačný řad splaškové kanalizace

CENTRAL GROUP a.s.

Pražská vodohospodářská společnost

Dodávka a zatažení, PE 100 RC d 315 x 28,6 celkem 3445 m

Jaderná elektrárna Dukovany, Koncový jímač tepla

SMP CZ, a.s.

ČEZ Dodávka a protlačení OCR 1220x12,5 mm – 136 m
Uzel Plzeň, 1. Stavba – přestavba pražského záhlaví SKANSKA divize železniční stavitelství SŽDC Protlak DN 1000 – 144 m 
Na Radosti, napojení na SOKP

Dálniční stavby Praha a.s.

ŘSD Kanalizační řad KTH DN 500

bezvýkopově  - 24 m 

Rok 2013

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, Přeložka VTL plynovodu DN200  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. SŽDC Protlak HDD PE d400 – 74 m dodávka a montáž trub OCR 219x6,3 mm, PE N-v+ FZM-N
Jubileum House, Holešovice kanalizační přípojka 

ENBRA, a.s.

Jubileum House s.r.o. Dodávka a protlačení kameninových trub DN200 včetně bezvýkopového propojení na stávající stoku
BD Novostrašnická přípojky vody a kanalizace

Hinton, a.s.

BD Novostrašnická Bezvýkopová pokládka kameninových trub DN300 včetně napojení
SEGRO logistický park Hostivice, přeložka vodovodu DN1000

SDS EXMOST spol. s r.o.

ENTSPRICHT s.r.o. Dodávka a montáž ocelových trub DN1016x12 mm v délce 396 m včetně propojů
Kabelový tunel Rohanský ostrov, Praha Karlín

Energie - stavební a báňská a.s.

PRE a.s.

Protlak DN 1000 raženo ze štoly

Horkovod ECKH – Tebis Kutná Hora

TELSIG-servis, spol. s r.o.

Město Kutná Hora Dodávka a protlačení OCR 720x8 mm – 209 m
Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí přeložka plynovodu

MIVET, s.r.o.

SŽDC Protlak kameninových trub Crea Dig DN300 – 24 m
Odkanalizování místních částí Rychnov nad Kněžnou

MATEX HK s.r.o.

Město Rychnov nad Kněžnou Protlak DN 1000 – 22 m včetně zajištění trhacích prací protlak OCR DN1400 – 20 m

Rok 2012

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Libeň - Holešovice Tenza Pražská teplárenská 263 m vrtaných protlaků DN1000 vystrojených OCR DN800 + betonáž
Kanalizace Mnichovo Hradiště Kanalizace Mnichovo Hradiště Kanalizace Mnichovo Hradiště Protlačení kameninových trub Crea Dig DN1000 – 48,0m

Vodovod a vodojem

Obce Skorkov

SKANSKA a.s

Obec Skorkov Bezvýkopové uložení HDD vodovodních řadů d110 celkem 9485 m za 4 měsíce
Kanalizace Domanín

SPH stavby

Město Bystřice nad Pernštejnem

Protlak OCR DN 1000-48m

Včetně trhacích prací

Protipovodňová opatření

V obci Libín

HYDRO&KOV s.r.o.

Česká republika

ZVHS

Propustek pod komunikací

DN 1200

Úprava křižovatky II/148

Dačice

K-BUILDING CB a.s.

ŘSD Protlak OCR DN 600

HP průmyslová zóna

Trutnov

CZ TEPLO s.r.o.

HP Protlak OCR DN 1000
Kanalizace Domanín křížení kanalizačního řadu se silnicí I/19 SPH stavby s.r.o. Město Bystřice nad Perštějnem Protlak DN 1000 – 36 m včetně zajištění trhacích prací a vystrojení protlaku

Rok 2011

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
TV Újezd, etapa 0012 Pod Napětím PRAGIS Hl. město Praha DN1200 - 15 m vrtaný protlak
Rekonstrukce vila domu V Šáreckém údolí 1444/84 axioHM Petr Chylík Bezvýkopové přípojky inženýrských sítí
Odkanalizování obcí Vrutice a Svařenice FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby Obec Svařenice DN500 - 38 m beraněný protlak
Propojení kanalizace Říčany - Kuříčko KOSOGASS - inženýring VaK Říčany DN500 - 18 m beraněný protlak
BD Nuselská přípojka kanalizace SWIETELSKY stavební  MBMS Bezvýkopové připojení KT200 na kanalizační stoku
Výroba a beranění vyvazovacích prvků přístavišť pro přívozy Kazín - Černošice - Mokropsy První Všeobecná Člunovací Společnost Zdeněk Bergman Dalby DN200 96,0 m beraněné ze břehu
D3 - Tábor - Veselí n. Lužnicí, přeložky vodovodu Hochtief CZ, divize Dopravní stavby ŘSD DN1400 - 39,0 m vrtaný protlak
Prodloužení metra trasa A Přeložky STL a NTL plynovodů PLYNOVODY PRAHA   Vrtaný protlak ocelové chráničky DN 700 – 29 m

Rok 2010

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Prodloužení metra trasa A Stanice Veleslavín Subterra Dopravní podnik hl. m. Prahy Vrtaný protlak ocelové chráničky DN 700 – 96 m
Polybutadien Kaučuk Kralupy PSJ Synthes Beraněné protlaky DN 500 - 52,0 m
Kaufland Praha Modřany WALCO CZ KAUFLAND CZ Vrtaný protlak DN 1600 –84m Včetně vystrojení sklolaminát. potrubím DN 1400 a cementopopílkovou zálivkou
Revitalizace Rašínova nábř. Praha Vyšehrad BETOSAN Technická správa komunikací Bezvýkopové připojení na kanalizační a vodovodní síť na klíč
Rychlostní komunikace R6 Nové Sedlo – Sokolov EKO – KV ŘSD Vrtaný protlak OCR DN 1400 – 22 m vystrojený 2xDN 600 betonáž, + vrtaný protlak želbet. trub DN1200 – 52m

Rok 2009

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Rekonstrukce ZŠ Čelákovice Stavby a.s. Město Čelákovice Protlak DN 1000 – ruční ražba s použitím trhacích prací pod budovou školy, za provozu
Rekonstrukce MVE Klášterská Lhota Dřevobrus Martin Mádle Přivaděč z ocelových trub DN 1400 pro turbínu MVE
Rekonstrukce dešťové kanalizace – Pošta V. Chuchle PROFIS B&B Měst.část V. Chuchle Zatažení PE 225 do stávající KT150 v délce 36,0m pod budovou pošty
Oprava mostu event.č. 610 Brandýs nad Labem SMP CZ a.s. Středočeský kraj Přeložka vodovodu a plynovodu na klíč, včetně protlaku PE d 450 pod Labem
SOKP 512 D1 – Jesenice SKANSKA DS, Brno ŘSD Vrtaný protlak DN 800-44,0m Vrtaný protlak DN 1000 -36,0m v hornině tř.5
ZTV Husova – České Budějovice VHS-Vodohospodářské stavby, Č.Budějovice ŘSD Vrtaný protlak DN 1400 -40,0m pod hladinou spodní vody

Rok 2008

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
TV Zbraslav PSVS OMI HlM Prahy Beraněný protlak DN 500 -48,0m v horninách tř. 5
Vodovod České Budějovice VHS-Vodohospodářské stavby, Č.Budějovice, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Vrtaný protlak DN 800-44,0m Protlak produkčních rour plynovodu DN 200 – 20,0 m
Rozšíření hydrantové vody v Kaučuku Kralupy Plynostav holding Syntos Kralupy Beraněné protlak DN 800 a 600 – 62,0m
Kotevní stání na nábř. E.Beneše, Praha

Zakládání staveb a.s.

ŘVC ČR 26 ks plovoucích mol o celkové délce 480 m ploše1666m2, hmotnost 202t

Rok 2007

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Rekonstrukce kanalizace Domažlická, Brno D.I.S. Brno Město Brno Protlak železobetonových trub DN 1200 – 63,5 m s ruční ražbou
Bytový areál Jahodnice, Praha 14 SKANSKA CZ, divize Technologie Skanska development Vrtaný protlak DN 1000-70m American Augers 60-120 T
Pobřežní III, Praha - Karlín Pražské silniční a vodohospodářské stavby Hlavní město Praha Protlak kameninových rour DN300 – 92m včetně napojení a vyzdění šachet na stoce a rekonstrukce zděné stoky čedičovými žlaby
Logistický park Úžice KOSOGASS inženýring ProLogis Czech republic Protlak DN 1000 – 36,0m včetně vystrojení HOBAS 600

Rok 2006

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Vodovod České Budějovice – Jubilejní ulice VHS-Vodohospodářské stavby, Č.Budějovice Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Vrtaný protlak DN 800-36,0m American Augers 60-120 T
Aquapark Barrandov SKANSKA CZ Skanska development Protlak DN 1000 – včetně vystrojení kameninou DN 300 a betonáží
Dešťová kanalizace Hrobce DOMINO OÚ Hrobce Protlak DN 1200 – 64,0m včetně vystrojení potrubím z PVC DN 500 a betonáží

Rok 2005

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Prodejna LIDL Praha 10 - Strašnice 1. Betonstav, Teplice LIDL Česká republika Protlak DN 100 – 20m
Úprava panelové plochy Pražská plynárenská Pražská plynárenská  
Plovoucí přístaviště Vltava – Karlův most První všeobecná člunovací společnost PVČS Výroba pontonů – přístavišť z celkem 366 m ocelových trub DN 500
VTL plynovod DN 200 Vimperk - Čkyně REVIS Praha Jihočeská plynárenská Protlačení produkčního potrubí plynovodu DN 200 – 51,0m DN 350 – 15,0m
Bytové domy Na Vyhlídce Praha 9 - Prosek Metrostav VIVUS reality Protlak DN 800 včetně dodávky vodovodní a kanalizační přípojky na klíč
Přeložka komunikace I/38 Ml. Boleslav - Debř BOSTAS, M. Boleslav ŘSD Protlak PVC DN 700 včetně dodávky a přeložení ocel. potrubí DN 600-75,0m
Chomutov – Otvice Připojení obchodní zóny Přeložka vodovodu EKOSTAVBY Louny ŘSD Protlak DN 700 – 36,0m včetně dodávky a přeložení ocel. potrubí DN 500-172,0m
Připojení kotelen H.Počernice na ZTMP Pražské silniční a vodohospodářské stavby Pražská teplárenská 

Protlak DN 500 – 36,0m, protlak DN 1200 – 96,0m, včetně vystrojení 2x DN 500 (protlak American Augers 60-120 s největší odvrtanou kubaturou v ČR)

Letiště Praha – Ruzyně Dešťová kanalizace DN 500 Jan Březina – Kolín Česká správa letišť Protlak DN 800 – 36,0 včetně vystrojení a betonáže

Rok 2004

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Průmyslová zóna Předlice
Ústí n L. Horkovody
Klement stavební, Ústí n.Labem Teplárna Ústí n. Labem Protlaky DN 300, 500 a 600 Celkem 146 m za 10 dní
Prodejna LIDL Bohnice Praha 8 Betonstav, Teplice LIDL Česká republika Bezvýkopové připojení kanalizace DN 400 na stoku
Kanalizace Křešice Chládek a Tintěra, Litoměřice Phare a K.Ú Ústí n.Labem Beraněný protlak DN 300 – 36,0m s vystrojením
Gravitační kanalizace DN 400 Rakovník ESTA, Kladno Město Rakovník Beraněný protlak DN500-46 m Požadovaná odchylka do 0,2%
Multifunkční Centrum Chodov Přeložka vodovodu DN 400 Prockert a Hynek   Vrtaný protlak DN 800-50,0m American Augers 60-120 T
Přeložka komunikace Debř- Ml.Bloleslav přeložka prům. vodovodu DN400 Ško-energo ŘSD Montáž vodovodu z ocelových trub DN 400 – 266,0m

Rok 2003

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Obchvat Ostrova n.Ohří Dešťová kanalizace DN 500 Ekostavby Louny   DN 1000 – 33,0m beraněním + montáž kanalizace, Největší beraněný protlak v ČR
Rekonstrukce TN Olšanská Praha 3 Green Therm, Plzeň Pražská teplárenská Protlak DN 1200 – 45,0m + vystrojení 2x DN 550
Průmyslové a logistické centrum Lovosice Studny pro průmyslovou vodu SKANSKA CZ, div. PS Čechy Město Lovosice  
Přemístění retenčních nádrží Studio Barrandov Studio Barrandov  
Statistický úřad Praha 10 SKANSKA CZ, div. PS Čechy   DN 1000 – 18,0m Montáž kanalizace KT300 bezvýkopově včetně napojení
Průmyslové a logistické centrum Lovosice Protlaky Inženýrské stavby L.M. Město Lovosice DN 1000 – 78,0m DN 600 – 44,0m DN 300 – 34,0m DN 200 – 180,0m

Rok 2002

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Připojení Neratovic na TN Mělník - protlaky Potrubí Praha Pražská teplárenská DN 1400 – 21,0m + vystrojení DN 1000 – 48,0m DN 800 – 24,0m
Přeložka průmyslového vodovodu DN 400 Bostas, Mladá Boleslav Bostas, Škoda Energo Montáž vodovodu z ocelových trub DN 400 – 350,0
VTL plynovod Joseph Inženýrské stavby L.M.,a.s. - Postoloprty Středočeská plynárenská a.s. Protlačení produkčního potrubí
Rekonstrukce vodovodních Přípojek Na Bateriích, Praha 6 IPS Skanska, OZ úsek 0601, Divize PSČ Pražské vodárny VTL plynovodu DN 200-61,0m
Kanalizační sběrač SÚS Říčany Vodovody a kanalizace Říčany u Prahy Správa a údržba silnic, Říčany Bezvýkopové uložení potrubí PVC DN 100 – 1100 bm
VTL plynovod Příbram sever IPS Skanska a.s., OZ úsek 0601 Středočeská plynárenská Protlak DN 600 – 67,0m Beraněný Grundoram Kolloss Protlaky DN 1000 – 32,0m DN 600 – 72,0m
Rekonstrukce ČOV-Hostivice MAO, Kladno MěÚ Hostivice Beraněný protlak DN 300 - 42m

Rok 2001

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Horkovody Světlá n.Sázavou protlaky EVOS-HYDRO Tedom DN 400 - 90m Beraněný Grundoram Kolloss
Kanalizace Krábčice-Rovné RAVEL, Ústí n.L. OU Krábčice Beraněné protlaky DN 200,300,500 – 165 m

Splašková kanalizace a kanalizační přípojky Světice

Aquacon Benešov a.s.

OÚ Světice

DN 800-66m a DN 200-120m, beraněný Grundoram Kolloss

VTL plynovod DN 200 Bratčice – Ledeč n. Sázavou Agrostav Pardubice Českomoravská plynárenská Protlačení produkčního potrubí VTL plynovodu DN 200-82,0m, poprvé použito v ČR

Rok 2000

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
Tepelný napaječ J.Město 2.stavba –2.etapa Termonta Praha Pražská teplárenská DN 1000 – 40,0 a 33,0m Vrtaný American Augers
Kabely 110 kV TR Jinonice Smíchov PREmont Lhotka PRE DN 600 – 47,0 m
Kanalizace H.Benešov BSZ Jeseník MěÚ Hor. Benešov, okr. Opava DN 1200 – 20,0m Vystrojení HOBAS DN 800 + betonáž
Kabely 22kV ČKD DIZ Dopravní podnik HMP DN 500- 60,0m Beraněný Grundoram Kolloss
Rekonstrukce Horkovodu Švehlova Praha Termonta Praha Pražská teplárenská Ražba pod ochranou zaberaněných trub ( viz. novinový článek )
VTL plynovod DN 300 Obříství – Kralupy n./V. IPS OZ 09 Středočeská plynárenská DN 500 – 70,0m Beraněný Grundoram Kolloss
Kanal. přípojky Úhříněves IPS OZ 09 MÚ Praha Uhříněves DN 200-180,0m

Rok 1999 a starší

StavbaObjednatelInvestorRozsah prací
VTL plynovody Cvikov - Varnsdorf Bílina, Raná - Louny, Šluknov - Varnsdorf, Trmice - Bystřany, B. Kostel - Chrastava, Rigips - H. Počáply Nešetřil stavební a potrubářská Severočeská plynárenská DN 300 - DN 1000 celkem 750m
Splašková kanalizace Světice Kanalizační přípojky Světice Aquacon Benešov OÚ Světice DN 800-66m a DN 200-120m Beraněný Grundoram Kolloss
Vodovod Tesco Letňany IPS O.Z 03 TESCO ČR DN 700/900 - 27,0m
VVTL plynovod DN 700 PZD D. Bojanovice - hranice ČR Plynostav Pardubice - holding SPP Bohemia DN 1200 - 63,0m
VTL plynovod 150 Votice - Sedlec Nešetřil - stav. a potrubářská firma Středočeská plynárenská DN 1000 - 32,0m DN 300 - 102,0m
Teplovod Komořany Termonta Praha Pražská teplárenská DN 600 -21,0m
Rekonstrukce vily na Ořechovce PROGRES WORD Consulting agensy Bezvýkopová výměna kanalizace DN200 - 32,0m
ČS - Shell Praha 10 IPS OZ06 Shell Czech Republic Bezvýkopové připojení kanalizace DN 300 - 14,0m
Vodovod Jesenice - Jirčany IPS OZ13 MěÚ Jesenice DN 300 - 31,0m
Kanalizace H. Měcholupy ROKAL MÚ H. Měcholupy DN 600/700 – 21,0 + 24,0 m včetně vystrojení
Sdružený protlak BOSTAS MěÚ Mladá Boleslav DN 1200 - 40m, včetně vystrojení protlaku a injektáže
STL plynovod Kolín VSK Středočeská plynárenská DN 150 - 250m
Optické kabely K.Vary - Sokolov TMP Praha Telecom DN 100 - 220m
Kanalizační stoka   MěÚ Č. Brod DN 1600 - 20m DN 1200 - 20m
DOK Lužec - Mělník DOK Sazená - Hospozín INRECO Telecom DN 100 - 280m
Kanalizace Baumax - Chodov Vojenské stavby POSISTA BAUMAX CZ DN 700 - 50m
Dálnice D 802 - B Kanalizace SSŽ OZ.3 Výstavba dálnic DN 800 - 60m
Kanalizace Phoenix - Zeppelin Modletice Metrostav CATERPILLAR ČR DN 700 - 36m