Podklady pro realizaci

1. Objednatel - POPTÁVKA
Projektová dokumentace
(podélný řez situace, technická zpráva)
Geologický průzkum, fotodokumentace staveniště Podzemní sítě a konstrukce - vyjádření účastníků stavebního řízení Termín realizace
2. Zhotovitel - CENOVÁ NABÍDKA
Navržená technologie Rozměry startovacích a cílových jam a staveniště Platnost nabídky Platební podmínky Specifikace ceny
3. Objednatel - OBJEDNÁNÍ
Smlouva o díle nebo objednávka Předání realizační dokumentace sítí a staveniště
4. Zhotovitel - REALIZACE
Technologický postup - provozní Ohlášení na OBÚ Realizace Předání dokončeného díla a staveniště zpět objednateli včetně předem specifikované dokumentace