Trhací práce

Provádíme kompletní trhací prace včetně vypracování projektové dokumentace trhacích prací a vyřízení povolení trhacích prací do stádia nabytí právní moci.

Provádíme trhací práce malého rozsahu – odstřely ve skalním masivu při  použití ruční ražby v podzemním stavitelství, stejně tak pro výkopové práce v rýze.

Provádění kompletních trhacích prací zahrnuje:

  • vypracování projektu trhacích prací dle projektu pro stavební povolení objednatele
  • vrtací práce 
  • dodání trhavin a rozněcovadel 
  • nabití a odstřel 
  • vykonávání funkce vedoucího trhacích prací (VTP)

Všechny práce zajišťujeme vlastními zaměstnanci s funkcí střelmistr.