Pronájem 

Na základě uzavřené smlouvy pronajímáme ocelové potrubí potřebné například jako potrubí pro přeložky vodotečí.

Cena je dle dohody a závisí na době pronájmu a množství. Trubky připravíme na požadované délky, naložíme a odvezeme.

Také pronajímáme pažnice „Union“ a další hutní materiál.

Pronájem je velmi výhodný pro firmy, které vědí, že materiál použijí na danou dobu a poté by řešily jeho likvidaci.