Demontáže a výkup hutního materiálu

Provádíme demontáže ocelového potrubí a likvidaci ocelových konstrukcí a výrobních celků.

Pro naši společnost je prioritou zejména dodržování bezpečnostních, ekologických a dalších legislativních norem, týkajících se nakládání s odpady včetně jejich skladování.

Máme k dispozici techniku pro vodorovný či svislý přesun materiálu v rámci svozu materiálu z rozsáhlejšího objektu nebo stavby

Technologie mohou být děleny na manipulovatelné kusy rozebráním, nebo tzv. rozpálením autogenní soupravou. Při používání autogenních souprav je kladen důraz na dodržování veškerých bezpečnostních a požárních předpisů a norem. Výběr metody demontáže vždy závisí na předběžném posouzení konkrétní situace, podmínkách a vzájemné dohodě.

Zajistíme odkup nepotřebných zásob hutního materiálu.