Přehled významnějších zakázek realizovaných firmou Hydrotechnik Praha s.r.o.

středisko Ocelové trubky

Rok: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

Rok 2017

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 159 - 230 m, OCR 219 - 890 m, OCR 273 - 280 m, OCR 324 - 320 m, OCR 426 - 480 m, OCR 530 - 450m, OCR 630 - 95 m, OCR 720 - 130 m, OCR 820 - 120 m, OCR 920 - 50 m, OCR 1020 - 105 m, OCR 1220 - 115 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 20 m, OCR 675 - 32 m, OCR 740 - 20 m, OCR 800 - 52 m, OCR 995 - 20 m
Stavební firma Vodovod

OCR 630x11 mm

255 m

Stavební firma Vodovod OCR 1016x10 mm
PE, vnější FZM, vnitřní cementace
73 m
Stavební firmaOCR 610x8 mm
OCR 813x8 mm

156 m
24 m

Rok 2016

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 159 - 300 m, OCR 219 - 1000 m, OCR 273 - 350 m, OCR 324 - 280 m, OCR 426 - 530 m, OCR 530 - 560 m, OCR 630 - 180 m, OCR 720 - 250 m, OCR 820 - 160 m, OCR 920 - 90 m, OCR 1020 - 90 m, OCR 1220 - 60 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 20 m, OCR 675 - 32 m, OCR 740 - 20 m, OCR 800 - 52 m, OCR 995 - 20 m
Stavební firma Vodovod

OCR 508x8 mm PE + cementová výstelka
OCR 108x4 mm PE + cementová výstelka
oblouky, příruby DN500

280 m
160 m

Stavební firma   Profil IPe svařence 731,2 m
Stavební firma

dodávka segmentových kolen

DN500 10 ks

Rok 2015

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 159 - 250 m, OCR 219 - 1200 m, OCR 273 - 200 m, OCR 324 - 250 m, OCR 426 - 330 m, OCR 530 - 620 m, OCR 630 - 150 m, OCR 720 - 340 m, OCR 820 - 137 m, OCR 920 - 110 m, OCR 1020 - 65 m, OCR 1220 - 75 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 80 m, OCR 675 - 20 m, OCR 860 - 30 m, OCR 995 - 20 m
Stavební firma chránička vodovodu OCR 711x10 mm 152 m
Stavební firma Skupinový vodovod Benešov - Sedlčany OCR 508x6,3 mm 300 m PE + cementová výstelka
Stavební firma

R4 Příbram

OCR 820x10 mm
OCR 1020x10 mm
34 m
23 m

Rok 2014

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 159 - 70 m, OCR 219 - 310 m, OCR 273 - 140 m, OCR 324 - 130 m, OCR 426 - 160 m, OCR 530 - 120 m, OCR 630 - 80 m, OCR 720 - 125 m, OCR 820 - 50 m, OCR 1020 - 180 m, OCR 1220 - 60 m, OCR 1420 - 180 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 250 m, OCR 675 - 54 m, OCR 860 - 87 m, OCR 900 - 63 m
Stavební firma


 Sanace a rekultivace svahu Tušimice

 

OCR 1020x10 mm
OCR 820x10 mm

615 m
170 m

Zámečnická firma

 

 

OCR 2020x8 mm
OCR 1220x10 mm
OCR 1620x10 mm
OCR 711x8 mm

60 m
12 m
69 m
72 m

 Stavební firma


 Duchcov rekonstrukce kanalizace


OCR 323,9x8 mm, PE izolace, cementová výstelka
čedičové trubky
včetně potrubních dílů
 600 m


Rok 2013

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
 OCR 159 - 330 m, OCR 219 - 580 m, OCR 273 - 180 m, OCR 324 - 280 m, OCR 377 - 160 m, OCR 426 - 760 m, OCR 530 - 300 m, OCR 630 - 130 m, OCR 720 - 177 m, OCR 820 - 100 m, OCR 1020 - 180 m, OCR 1220 - 50m, OCR 1620 - 24 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 70 m, OCR 675 - 30 m, OCR 860 - 65 m, OCR 900 - 20 m
Stavební firma   OCR 457x10 mm

320 m

Zámečnická firma   OCR 2020x10 mm 80 m
Stavební firma Protlaky OCR 1020x10 mm 90 m

 

Rok 2012

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 159 - 100 m, OCR 219 - 400 m, OCR 273 - 300 m, OCR 324 - 250 m, OCR 426 - 200 m, OCR 530 - 250 m, OCR 630 - 150 m, OCR 720 - 80 m, OCR 820 - 50 m, OCR 1020 - 50 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 80 m, OCR 675 - 30 m, OCR 860 - 30 m
Stavební firma piloty OCR 610x8 mm 100 m
Pražská teplárenská Libeň - Holešovice OCR 1016x10 mm
OCR 830x10 mm
110 m
110 m

Rok 2011

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 159 - 500 m, OCR 219 - 900 m, OCR 273 - 250 m, OCR 324 - 350 m, OCR 426 - 700 m, OCR 530 - 600 m, OCR 630 - 230 m, OCR 720 - 90 m, OCR 820 - 120 m, OCR 1020 - 200 m, OCR 1220 - 60 m, OCR 1420 - 180 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 250 m, OCR 675 - 54 m, OCR 860 - 87 m, OCR 900 - 63 m
Hl. město Praha TV Újezd, etapa 0012 Pod Napětím OCR 1220x10 mm 15 m
Obec Svařenice Odkanalizování obcí Vrutice a Svařenice OCR 530x8 mm 38 m
VaK Říčany Propojení kanalizace Říčany - Kuříčko OCR 530x8 mm 18 m
První všeobecná člunovací Výroba a beranění vyvazovacích prvků přístavišť pro přívozy Kazín - Černošice - Mokropsy OCR 219x10 mm 96 m
ŘSD D3 - Tábor - Veselí n. Lužnicí, přeložky vodovodu OCR 1420x14 mm 39 m
Stavební firma Prodloužení metra trasa A Přeložky STL a NTL plynovodů OCR 720x10 mm 29 m
Vodárny Přeložka potrubí, bitumenová izolace, vnitřní cementace, včetně přírub OCR 1016x12,5mm 108 m
HOCHTIEF CZ Výstavba D3 Tábor - Veselí n. L.
půlené chráničky
OCR 1420x14,2 mm
OCR 1420x14 mm
72 m
48 m
Stavební firma Prodloužení metra A, Přeložky STL a NTL plynovodů OCR 711x8 mm 30 m
Stavební firma Katodická ochrana OCR 219x6 m 400 m
Stavební firma Jímky na uložení odpadu , kovovýroba, nátěry a příslušenství OCR 1016x8 mm 110 m
Severočeské doly Přeložky OCR 530x7 mm 320 m

Rok 2010

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 133 - 200 m, OCR 159 - 250 m, OCR 219 - 700 m, OCR 273 - 1000 m, OCR 324 - 300 m, OCR 377 - 180m, OCR 426 - 350 m, OCR 530 - 500 m, OCR 630 - 500 m, OCR 720 - 300 m, OCR 820 - 300 m, OCR 1020 - 150 m, OCR 1220 - 150m, OCR 1620 - 60 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 - 200 m, OCR 675 - 65 m, OCR 860 - 75 m, OCR 900 - 70 m
Dopravní podnik hl. m. Prahy Prodloužení metra trasa A Stanice Veleslavín OCR 720x10 mm 96 m
Polybutadien Kaučuk Kralupy Protlaky OCR 530x10 mm 52 m
KAUFLAND CZ Protlaky OCR 1420x10 mm 84 m
Výrobně zámečnická firma Bubny OCR 1120x10 mm 12 m
Obchodní firma Severočeské doly OCR 324x8-10 mm
OCR 377x9-10 mm
201 m
201 m
TN Praha-Prosek, Liberecká ul. Dodávka trubek pro ohyby OCR 610x12,5 mm 79 m
Výrobní a montážní firma Dodávka materiálu pro rekonstrukci kotelen trubky, příruby, přechody, T-kusy  
Obchodní firma Severočeské doly OCR 720x8 mm 93 m
Výrobně montážní firma Ocelové konstrukce OCR 1620x15 mm
OCR 1220x14 mm
OCR 1020x10 mm
39 m
24 m
25 m

Rok 2009

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 133 - 300 m, OCR 159 - 200 m, OCR 219 - 1000 m, OCR 273 - 950 m, OCR 324 - 450 m, OCR 377 - 250 m, OCR 426 - 550 m, OCR 820 - 300 m, OCR 1020 - 150 m, OCR 1220 - 150m, OCR 1420 - 60 m, OCR 1620 - 60 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 426 - 95 m, OCR 675 - 55 m, OCR 860 - 70 m, OCR 900 - 50 m
Město Čelákovice Rekonstrukce ZŠ Čelákovice OCR 1020x10 mm 22 m
Martin Mádle Rekonstrukce MVE Klášterská Lhota OCR 1420x10 mm 24 m
ŘSD - Skanska SOKP 512 D1 – Jesenice OCR 1020x10 mm
OCR 820x9 mm
44 m
36 m
ŘSD - VHS ZTV Husova – České Budějovice OCR 1420x10 mm 40 m
Stavební firma - ŘSD Rychlostní komunikace R6
Nové Sedlo - Sokolov
OCR 1420x10 mm
OCR 610x12,5 mm
OCR 720x8 mm
60 m
12 m
29 m
Skanska CZ Chráničky OCR 508x8,8 m
OCR 610x8 mm
18 m
54 m
Stavební firma Piloty
včetně metalizace
OCR 406,4x12,7 mm
OCR 720x14 mm
62 m
180 m
Stavební firma Konstrukce OCR 1220x8 mm 20 m
Výrobně zámečnická firma kovovýroba OCR 630x16 mm 12 m
Obchocní firma Vývoz do zahraničí 1620x15 mm 250 m

Rok 2008

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 133 - 300 m, OCR 159 - 350 m, OCR 219 - 800 m, OCR 273 - 800 m, OCR 324 - 350 m, OCR 377 - 300 m, OCR 426 - 500 m, OCR 530 - 900 m, OCR 630 - 200 m, OCR 720 - 100 m, OCR 820 - 200 m, OCR 1020 - 100 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 -75 m, OCR 377 - 60 m, OCR 426 - 140 m, OCR 675 - 70 m, OCR 860 - 60 m, OCR 900 - 90 m
Stavební firma Přeložka potrubí - PE izolace OCR 720x10 mm 450 m
Stavební firma Výroba technologických zařízení OCR 356x8 mm 80 m
OMI HlM Prahy - PSVS TV Zbraslav OCR 530x10 mm 48 m
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy Protlaky OCR 813x12 mm
OCR 711x10 mm
42 m
25 m
Stavební firma Armování betonových základů kari sítě KY-86 7 t
PSVS protlaky OCR 1420x14,5 mm 25 m
Hl. město Praha Kotevní stání nábř. E. Beneše OCR 813x5 mm 962 m
Hl. město Praha Kotevní stání nábř. E. Beneše dodávka podlahových roštů  

Rok 2007

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 219 - 1000 m, OCR 273 - 900 m, OCR 324 - 550 m, OCR 377 - 100 m, OCR 426 - 400 m, OCR 530 - 750 m, OCR 630 - 150 m, OCR 820 - 100 m, OCR 1020 - 100 m, OCR 1220 - 60 m, OCR 1420 - 75 m, OCR 1620 - 80 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 -75 m, OCR 377 - 70 m, OCR 426 - 120 m, OCR 675 - 60 m, OCR 860 - 50 m, OCR 900 - 50 m
Skanska development Bytový areál Jahodnice, Praha 14 OCR 1016x10 mm 70 m
ProLogis Czech republic Logistický park Úžice OCR 1016x8,8 mm 36 m
Zámečnická firma Konstrukce OCR 1220x10 mm 64 m
Výrobně zámečnická firma Kovovýroba OCR 133x10 mm
OCR 1620x7,1 mm
365 m
40 m
Škoda Power Projekt TORNIO - elektrárna na spalování dřevní štěpky (rašeliny), která bude vyrábět elektřinu a teplo pro potřeby ocelárny a rovněž teplo pro město Tornio dodávka trubek, segmentových kolen, potrubní díly  
Stavební firma Konstrukce OCR 426x8 mm 170 m
Stavební firma Pažnice 508x15,1 mm
2020x12,5 mm
133 m
26 m
Stavební firma Elektrárna Prunéřov OCR 1620x10 mm 68 m
Obchodní a zámečnická firma Kovovýroba OCR 508x7,1 mm 100 m
Zámečnická firma Ocelové konstrukce OCR 1020x10 mm 53 m

Rok 2006

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Dodávky pro stavební, obchodní a výrobní firmy:
OCR 219 - 500 m, OCR 273 - 700 m, OCR 324 - 350 m, OCR 377 - 70 m, OCR 426 - 700 m, OCR 530 - 850 m, OCR 630 - 250 m, OCR 820 - 80 m, OCR 1020 - 120 m
Dodávky atypických svařenců pro výrobní firmu:
OCR 355,6 -80 m, OCR 377 - 50 m, OCR 426 - 80 m, OCR 675 - 55 m, OCR 860 - 60 m
OÚ Hrobce, Dešťová kanalizace Protlaky OCR 1220x14,3 mm 64 m
Vodárny Přeložka vodovodu, PE izolace a cementace OCR 813x8 mm
OCR 1220x10 mm
336 m
38 m
Stavebně zámečnická firma Konstrukce OCR 508x7,1 mm 320 m
Stavební firma Elektrárna Prunéřov
kovovýroba
OCR 406,4x8 mm
OCR 508x8 mm
OCR 813x8 mm
OCR 813x10 mm
OCR 1016x8 mm
OCR 1420x8 mm
60 m
108 m
65 m
24 m
36 m
24 m
Stavební firma Chráničky plynovodu OCR 530x8 mm
OCR 711x7,1 mm
120 m
120 m
Stavební firma Cementace, PE izolace páskou OCR 530x10 mm 60 m
Stavební firma Výstavba MVE Nejdek OCR 219x6,3 mm
OCR 355,6x9 mm
OCR 1016x7,1 mm
140 m
95 m
960 m
FORMEN Výstavba ocelové haly dodávka ocelových profilů I, U, L, 23 t

Rok 2005

ObjednatelPopisDodávkaMnožství
Stavební firma Chráničky OCR 324 mm 100 m
Stavební firma Chráničky OCR 426 mm
OCR 530 mm
44 m
53 m
Stavební firma Elektrárna Prunéřov
kovovýroba
OCR 406,4x8 mm
OCR 508x7,1 mm
OCR 813x8 mm
OCR 1420 x 8 mm
OCR 1016x10 mm
60 m
94 m
36 m
24 m
36 m
Stavební firma Jímky včetně nátěrů OCR 1020x8 mm 30 m
První všeobecná člunovací Plovoucí zařízení - Vltava - Karlův most OCR 530x8 mm 366 m
Jihočeská plynárenská
REVIS Praha
VTL plynovod DN 200 Vimperk - Čkyně OCR 219x6,3 mm
OCR 377x8 mm
51 m
75 m
ŘSD - BOSTAS Mladá Boleslav Přeložka komunikace I/38 Ml. Boleslav - Debř OCR pr. 630x8 mm 75 m
ŘSD - EKOSTAVBY Louny Připojení obchodní zóny - Chomutov – Otvice OCR 720x10 mm 36 m
Pražská teplárenská - PSVS Připojení kotelen H.Počernice na ZTMP OCR 530x8 mm 36 m
Česká správa letišť - Kolín Letiště Praha-Ruzyně Dešťová kanalizace OCR 820x10 mm 36 m