Vnitřní izolace cementovou maltou od výrobce potrubí

Izolace je určena k dopravě pitné nebo odpadní vody.

Vnitřní izolace cementovou maltou splňuje požadavky normy DIN 2614, metoda nanášení II (metací), typ cementu N, provedení konců typ A nebo B, resp. hrdlové konce dle DIN 2460.

Použitá technologie

Uvnitř rotující trubky je metací hlavou nanášena cementová malta, u ø 89 - 159 mm je to ocelová tyč bez hlavice. Po nanesení potřebné vrstvy je rychlou rotací trubky dosaženo rovnoměrné tloušťky vrstvy a hladkého povrchu. Před expedicí je dodržován režim zrání betonové vrstvy a jsou prováděny vizuální kontroly. 

ce-malta.png

Typické vlastnosti

  • Minimální tloušťka vrstvy 3 mm
  • Pevnost v tlaku 40 MPa
  • Pevnost v tahu při ohybu 7 MPa
  • Vnitřní cementová vystýlka potrubí v areálu firmy nebo na stavbě

Je možné ji aplikovat dodatečně po výrobě a úpravě  ocelového potrubí

Tato technologie je použitelná pro ocelové a litinové potrubí. Je nejrozšířenější a nejefektivnější metodou ochrany vnitřní stěny vodovodního potrubí. Používá se pro trubní vedení na pitnou vodu, užitkovou vodu, na kanalizaci.

Technologie zajišťuje hygienicky nezávadnou protikorozní ochranu vnitřního povrchu potrubí,
výrazné prodloužení životnosti potrubí cca o 20 až 30 let, zamezení vzniku inkrustací, zlepšení hydraulických parametrů, možnost obnovy potrubí i bezprostředně před koncem jeho životnosti, příznivý vliv na chemismus dopravované vody.

Tloušťka nanášené vrstvy je 3 až 10 mm nebo podle přání objednatele. Rozsah použití u ocelových trubek od DN80 – DN2000.