Vnější povrchová polyetylénová izolace od výrobce

Izolace vyznačující se dobrou mechanickou odolností, vysokým elektrickým odporem a předpokládanou životností 50 let. Běžná odolnost proti průrazu napětím 25 kV. Trubky je možno ohýbat za studena včetně izolace. Izolace je vyráběna dle DIN 30670.

PE-izolace.png

Druh izolace

normální (N) materiál - nízkohustotní polyetylén LDPE

  • normální (DIN 30670-N-n),
  • zesílená tloušťka (DIN30670-N-v)

speciální (S) materiál - vysokohustotní (HDPE) nebo středněhustotní (MDPE) polyetylén

  • speciální (DIN 30670-S-n)
  • zesílená tloušťka (DIN 30670-S-v)

Antikorozní ochranný systém izolační páskou

Izoluje se přímo na stavbě nebo v areálu firmy

Používá se pro antikorozní ochranu ocelových potrubí, konstrukcí, apod. uložených v zemi nebo ve vodě. Izolační pásky jsou často používány při opravách, především na potrubích s asfaltovými izolacemi, pro jejich dobrou kompatibilitu s různými používanými systémy. Systém je vhodný pro všechny průměry potrubí. Představuje univerzální systém kompatibilní se všemi v současnosti používanými izolačními systémy

Je nejosvědčenějším představitelem páskových izolací ocelových potrubí. Má tyto vynikající přednosti:

  • Mimořádná přilnavost, naprostá nepropustnost vody, vlhkosti či páry.
  • Výborná mechanická pevnost.

Antikorozní ochranný systém tvoří tyto komponenty:

  • základní penetrační nátěr
  • samolepicí ochranná páska o různých šířkách,

Výrobcem doporučovaný překryv izolační pásky je 25 mm pro vodovodní potrubí a 50 % pro plynová potrubí, v ideálním případě pak raději 55% tak, aby izolační páska byla v celé ploše navinuta přinejmenším ve dvojnásobné vrstvě. Páska šíře 50 mm se používá pro potrubí o průměru od 30 mm do 100 mm, páska šíře 100 mm pak od průměru 100 mm do zhruba 220 mm. Pro potrubí větších průměrů je určena páska šíře 150 mm.

pe-izolace.png