Vnější izolace vláknito-cementovou maltou od výrobce

Vyrábí se dle normy KN 42 0025.  Hlavním úkolem této izolace je umožnění kladení potrubí v náročném terénu, tzn. např. ve skalnatém horském terénu, nebo všude tam, kde je ztížena doprava podsypového materiálu. Speciální provedení FZM-S umožňuje přímé použití trubky k bezvýkopovému horizontálnímu protlačování.

Použitá technologie

Směs plastifikované malty je nanášena na vnější povrch trubky tlakovou pumpou a je zajišťována ovinem tkanou polypropylénovou tkaninou s definovanými pevnostními vlastnostmi. Cementová malta obsahuje sekané polypropylénové vlákno zlepšující dlouhodobě plasticitu a soudržnost izolace a přípravky zlepšující zpracovatelnost a pevnostní vlastnosti malty.

Izolace se dodává v provedení:

  • Normální provedení FZM-N, která není určena k protlačování takto izolovaného potrubí bez použití chráničky.
  • Speciálním provedení FZM-S se zvýšenou adhezí v axiálním směru, která je vhodná pro protlačování. 

vce-malta.png

Typické vlastnosti

  • Min. tloušťka vrstvy 7 mm
  • Průměrná tloušťka vrstvy 9 mm
  • Pevnost v tlaku 42 MPa
  • Pevnost v tahu při ohybu 7 MPa
  • Odolnost proti nárazu min. 150 J
  • Ohýbatelnost Rmin.= 50D