Vnější asfaltová izolace od výrobce

V současné době se již upouští od používání asfaltové izolace. Výrobce ji nabízí pouze při větších objednávkách.

Izolace dle normy KN 42 0023 odpovídá požadavkům ČSN 42 0022 na zesílenou izolaci trubek. Charakteristické pro tuto izolaci je použití PVC pásky, která výrazně zlepšuje bezpórovitost izolace. Klasická asfaltová izolace se vyznačuje poměrně nízkou cenou i dobrou životností.

Typické vlastnosti izolace výrobce

Odolnost proti průrazu 35 kV
Ohýbatelnost Rmin.= 50D

Použitá technologie
Na trubky natřené základní vrstvou asfaltového laku je nanášena tekutá asfaltová izolační směs, do které jsou navíjeny jedna vrstva PVC pásky a jedna vrstva skelné rohože namáčené v asfaltu. Hotová izolace je na bílo natřena vápenným mlékem.

Vnější asfaltová izolace v areálu firmy

Naše firma nabízí izolaci asfaltovými bitumenovými pásy. Povrch trubky se očistí (otryská), nanese se asfaltový penetrační nátěr, na který se zatepla lepí asfaltové pásy. Izolace se provádí v našem areálu. Převážně se jedná o doizolování menšího množství potrubí.