Tryskání a provádění nátěrů

Tryskání je základní předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku. Tryskání pískem se využívá téměř ve všech oborech (stavebnictví, strojírenství), opracovaný materiál je po pískování dokonale čistý a připravený k dalšímu použití (základní barva, průmyslové nátěry, metalizace, pozinkování …).

Tryskání kovů se provádí před aplikací ochranného nátěru. Tryskáním se odstraňuje starý nátěr, mastnota nebo rez. Jako abrazivo se používá křemičitý písek.nebo tryskání ocelovými kuličkami nebo ocelovou drtí na stupeň čistoty SA 2,5 dle ČSN ISO 85-01 nebo DIN 9228.

Dalším krokem je nátěr základní barvou, a to minimálně 30-40 mikronů. Následuje nástřik mezivrstev a vrchních laků dle požadavků zákazníka nebo návrhu systému protikorozní ochrany. Jednotlivé vrstvy se nanášejí v minimální tloušťce 40 mikronů v barevných odstínech stupnice RAL.

Variantně jsme schopni zajistit žárové zinkování .

Používáme tryskací zařízení Clemco 2452 přímo v areálu firmy

Nátěry a nástřiky

Zajišťujeme nátěry a nástřiky nátěrovými hmotami od renomovaných výrobců jako jsou HEMPEL, AMERON, JOTUN, INTERNATIONAL, SIGMA, DERISOL, CARBOLINE apod. Podle přání zákazníka na základě jeho požadavků.

Nátěry a lakování jsou aplikovány na otryskaný materiál za účelem antikorozní povrchové ochrany kovů a materiálů. Provedení všech nátěrů musí být v souladu s přiloženou technickou dokumentací (s technicko – aplikačními listy). Při provádění nátěrů je bezpodmínečně nutné dodržovat hodnoty teplot, vlhkostí a rosného bodu, které jsou uvedeny v technické dokumentaci nátěrových hmot. Je bezpodmínečně nutné dodržovat přestávky mezi jednotlivými nátěry dle technické dokumentace výrobce.