Metalizace (šopování)

Metalizace je účinná protikorozní ochrana, jíž musí předcházet otryskání. Při metalizaci se nanáší kovový povlak žárovým nástřikem pomocí stlačeného vzduchu. Je určena k povrchové ochraně oceli a jiných kovů před korozí. Provádí se zinkem, hliníkem popř. zinacorem (slitina zinku a hliníku).  Nanesená vrstva zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku k povrchu kovu a zabraňuje vzniku koroze, čímž se prodlužuje životnost takto opracovaného materiálu. Dle požadavků na životnost jednotlivých ocelových prvků se volí druh materiálu a jeho tloušťka v mikrometrech. Tímto nanášením kovů na otryskaný povrch lze dosáhnout prodloužení životnosti až o několik desítek let.

Technologie nanášení

Žárové zinkování ponorem se provádí podle evropské normy EN ISO 1461

Žárové zinkování nástřikem je označována technologie, kdy na povrch konkrétní součásti je nanášen stříkáním roztavený materiál v podobě drobných kapiček, které ulpívají na povrchu dané součásti a vytvářejí souvislý povlak. Účelem této technologie je vytvořit funkční vrstvu takových vlastností, kterou jinou metodou nelze za obdobných podmínek zhotovit.