Přehled významnějších zakázek realizovaných firmou Hydrotechnik Praha s.r.o.

RokObjednatelPopis 
2012 Berger Bohemia Kovovýroba prvků a zámečnické konstrukce
pro objekt BBC - G
dle dokumentace
2011 První všeobecná člunovací Výroba a beranění vyvazovacích prvků přístavišť
pro přívozy Kazín - Černošice - Mokropsy
OCR 219x10 mm; 96m
2011 Tomáš Zeman Výroba nádob na výměníky dle dokumentace
2011 Merit Bau Pažnice pro odplynění včetně nátěrů
(kovovýroba a příslušenství) pro skládku Ouholičky
OCR 1016x8mm; 110m
2011 Hydrotechnik Vrata, schodiště dle dokumentace
2010 ŘVC ČR Výroba radarových odražečů
Rekonstrukce železničního mostu Kolín
dle dokumentace
2010 Stavební firma Výroba dalb včetně povrchové úpravy
metalizací a nátěry
OCR 720x14 mm; 6 x 16m
4 x 8,5m
2009 Martin Mádle Rekonstrukce MVE Klášterská Lhota
přivaděč pro turbínu
OCR 1420x10 mm; 24m
2009 Stavební firma Jímky včetně přírub OCR 1016x8mm; 50m
2009 Zamon Atypické segmenty dle dokumentace
2008 Kondor Reklamní pylon Radotín dle dokumentace
2008 ŘVC ČR Kotevní stání nábř. E. Beneše - výroba zábradlí, základů osvětlení dle dokumentace
2008 ŘVC ČR Kotevní stání nábř. E. Beneše OCR 813x5 mm; 962m
2008 ŘVC ČR Kotevní stání nábř. E. Beneše - výroba plovoucích zařízení včetně metalizace,roštů a montáže dle dokumentace
2007 Stavební firma Sloupy dle dokumentace
2006 FORMEN Montáž ocelové konstrukce - pásových dopravníků dodávka ocelových profilů; 23t
2005 Stavební firma Jímky včetně nátěrů OCR 1020x8 mm; 30m
2005 První všeobecná člunovací Plovoucí zařízení - Vltava - Karlův most OCR 530x8 mm; 366m
2005 České dráhy Demontáž ocelové haly - Vyškov u Počerad dle zadání
2005 Ateliéry Barandov Ocelové jímky retenčních nádrží dle dokumentace

Stručný popis stavby: Kotevní stání na nábř. E.Beneše, Praha

plovouc-mola-reference.png

Kotevní stání podél nábřeží Edvarda Beneše je určeno pro vyvazování běžně používaných typů osobních lodí. Tvoří je řada 25ti ocelových daleb propojených plovoucím molem. Osová vzdálenost daleb je 20 metrů, celková délka stání vychází 480 m. Plovoucí molo koresponduje s aktuálním vodním stavem v rozsahu hladin 184,00 –189,70 m n.m. (do průtoku Q500).Všechny dalby jsou vystrojeny úvaznými pacholaty. Na obou koncích plovoucího mola jsou navrženy bezbariérové výstupy na veřejnou komunikaci.

Kotevní stání je vybaveno přípojnými místy pro odběr elektrické energie, rozvaděči pro potřeby kotvících lodí a sloupy pro osvětlením přístaviště.

Plovoucí molo (zařízení) má půdorysné rozměry 19,9 x 3,5 m a je umístěno vždy mezi sousedními dalbami. Těleso mola tvoří dva podélné zavíkované plováky - roury průměru 813x5 mm, které jsou navzájem provázány příčnými žebry s roztečí 2,5 m. Plováky mají v místech žeber vyvařené přepážky, přičemž každá lichá je plná a každá sudá je odlehčená. Tím je každý plovák rozdělen na jednotlivé zaplavitelné sekce délky 5 m. Příčná žebra jsou po obvodě lemována. V podélném směru je celá konstrukce vyztužena třemi rovnoměrně rozloženými nosníky IPE 100. Oba podélné boky v rozích lemuje L-profil 50x50x6 mm.

Podlahu plovoucího mola tvoří síť pozinkovaných lemovaných pororoštů, které jsou k vlastní konstrukci mola přichyceny bezpečnostními upevňovacími prvky.

Základní parametry:

plovoucích mol: 24 ks (půdorysné rozměry 19,9 x 3,5 m – nosnost 8.100kg)
přechodových mol: 2 ks (půdorysné rozměry 4,0 x 2,0 m)
plováky: 2x čtyřkomorový plovák z OCR 813/5 mm o výtlaku 18.850kg
celková plocha paluby: 1.666 m2
celková hmotnost: 202.000 kg
celková délka přístaviště: 480 m
plocha povrchových úprav: 3.870 m2 (tryskání, metalizace, nátěry)
spotřebované nátěrové hmoty: 2.307 litrů
délka svárů: 7.440 m
celková doba výroby: 4 měsíce a 3 týdny