Výtlačné řady Pitkovice - HDD PE d315

V období 04 - 06/2014 realizovalo naše středisko protlačování stavbu výtlačných řadů Pitkovice - Horní Měcholupy. Investorem stavby byl CENTRAL GROUP a.s., budoucím správcem pak PVK a.s. Z důvodu zkrácení termínu výstavby byla technologie uložení změ…


REALIZOVANÉ STAVBY

Středisko protlačování uspělo ve dvou výběrových řízeních. První je dodávka a zatažení potrubí tlakové kanalizace z PE100RC 315x28,6 mm, v celkové délce 3456 m, pro CENTRAL GROUP a.s., na stavbě Pitkovice - Horní Měcholupy. Druhou zakázkou je dodáv…


Vánoční přání

Hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.


Detekce - měření koncentrace škodlivých a nebezpečných plynů v ovzduší

Nabízíme ambulantní měření složení ovzduší na Vašich pracovištích přístrojem Gas Alert Micro 5, který současně a nezávisle detekuje NO2, O2, H2S, CO. Vytištěný protokol naměřených parametrů je okamžitě k dispozici. Zajišťujeme nepřetržitou nonstop …


REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍHO UZLU BŘECLAV

Naše středisko se v současné době podílí na rozsáhlé stavbě Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, kde realizujeme na klíč stavební objekt - přeložka VTL plynovodu DN200. Protlak PE chráničky d400 v délce 73,0 m se nám, ve spolupráci s kolegy z Talp…


VODOVOD A VODOJEM OBCE SKORKOV

V měsíci březnu jsme dokončili pro našeho dlouholetého zákazníka, společnost Skanska a.s., bezvýkopové vložení vodovodních distribučních a výtlačných řadů z PE potrubí d90 - d160 (provozovatel STAVOKOMPLET Stará Boleslav). Celkový rozsah zataženého …


Poděkování

Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce. Přejeme Vám pevné zdraví, mnoho štěstí a rodinné pohody… Ať se Vám v nastávajícím roce splní všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 201…


Držte nám palce !

Středisko protlačování se účastní tendru na dodavatele protlaků kanalizačních trub HOBAS DN1800 v délce 200m pod zahradami Pražského hradu. Za tímto účelem jsme navštívili realizace firmy Herrenknecht ve Francii a v Německu. Držte nám palce, konkur…