Předvánoční návštěva z Ramusu

V prostorách naší firmy prožili pohodový víkend kamarádi ze spolku "Ramus", kteří to mají v životě o něco těžší...


Přání


Přeložky vodovodních řadů DN 1000

V září 2019 jme zahájili práce na přeložkách vodovodních řadů DN 1000 (Jihočeský vodárenský svaz) a DN 500 (ČEVAK), které jsou součástí stavby D3 0310 Úsilné – Hodějovice. Celkově se jedná o dodávku a montáž 2036 m ocelového potrubí. Zvláštností stav…


Panský rybník - Jinonice

V současné době dokončujeme realizaci dešťové kanalizace, která zvětší přítok vody do Panského rybníka v pražských Jinonicích. Toto opatření by mělo vést k zastavení vysychání Panského, Jinonického a Butovického rybníka ležících na jinak málo vodném …


Sociální automobil - poděkování


Exkurze Plzeň Zátišský sběrač

25.10.2018 proběhla prezentace mikrotunelování na naší stavbě v Plzni. Byli jsme mile překvapeni Vaším zájmem o tuto problematiku, o čemž svědčí 64 účastníků exkurze. Doufáme, že Vám exkurze přinesla nové poznatky a že je tak budete moci snáz používa…


Pozvánka

Firma HYDROTECHNIK PRAHA Vás srdečně zve na exkurzi stavby Zátišského sběrače, kde nyní provádí protlačování kameninových trub DN 1000 technologií mikrotunelování v celkové délce cca 900 m. Exkurze proběhne dne 25.10.2018 v Plzni na staveništi. Jed…


7.května, 2018

Hydrotechnik Praha zahájila realizaci dešťové kanalizace DN1000 (Přeložka stoky, Zátišský sběrač) technologií mikrotuneláže. Stavba je realizována pro sdružení firem Swietelsky Uzel Plzeň. Investorem stavby je město Plzeň a SŽDC. Ražba kanalizace o c…