Neratovice - havárie litinového vodovodu DN1200

Zajímavou zakázkou byla oprava prasklého litinového potrubí DN1200 pro město Neratovice. Pomocí výřezu a dvou opravných spojek HAWLE LSN10, které se podařilo zajistit v rekordně krátké době, čímž panu Radku Urbanovi děkujeme. Oprava probíhala v bezpr…


Přeložky vodovodu PVS DN600 a DN1200

V současné době realizujeme zakázku přeložek litinového potrubí PVS DN600 a DN1200 na stavbě: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. nádraží. Součástí stavby jsou rovněž protlaky DN1200 a DN1800 a armaturní šachty pro přírubové klapk…


Podpora projektu na pomoc dětem

Podpořili jsme projekt na pomoc dětem v Klokánku Fondu ohrožených dětí v Praze. Výsledkem projektu podpory je nový Ford Transit - devítimístný dodávkový vůz (minibus). Takové auto bude sloužit dětem, které žijí v Klokánku.


Dodávka a montáž ocelového potrubí DN1000

V současné době dokončujeme stavbu "Sanace a rekultivace svahů DP Tušimice", kde bylo k dnešnímu dni svařeno celkem 785 m ocelového svodného potrubí DN1000 a DN800. Zemní práce prováděla firma Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. V brzké době b…


Výtlačné řady Pitkovice - HDD PE d315

V období 04 - 06/2014 realizovalo naše středisko protlačování stavbu výtlačných řadů Pitkovice - Horní Měcholupy. Investorem stavby byl CENTRAL GROUP a.s., budoucím správcem pak PVK a.s. Z důvodu zkrácení termínu výstavby byla technologie uložení změ…


REALIZOVANÉ STAVBY

Středisko protlačování uspělo ve dvou výběrových řízeních. První je dodávka a zatažení potrubí tlakové kanalizace z PE100RC 315x28,6 mm, v celkové délce 3456 m, pro CENTRAL GROUP a.s., na stavbě Pitkovice - Horní Měcholupy. Druhou zakázkou je dodáv…


Vánoční přání

Hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.


Detekce - měření koncentrace škodlivých a nebezpečných plynů v ovzduší

Nabízíme ambulantní měření složení ovzduší na Vašich pracovištích přístrojem Gas Alert Micro 5, který současně a nezávisle detekuje NO2, O2, H2S, CO. Vytištěný protokol naměřených parametrů je okamžitě k dispozici. Zajišťujeme nepřetržitou nonstop …