PF 2022

Vážení přátelé, chtěli bychom Vám jménem celé společnosti poděkovat za spolupráci v roce 2021. Přejeme Vám krásné svátky vánoční a úspěšný nový rok. Za kolektiv Hydrotechniku Praha Jana a Pavel Brabcovi


ARVATO SERVICES - přeložka jednotné kanalizace

Středisko mikrotunelování provádí další významnou zakázku, kde je využité strojní zařízení od firmy HERRENKNECHT AG. Přeložka jednotné kanalizace o celkové délce 447 m je realizována ve Stochově u Kladna. Firma HYDROTECHNIK PRAHA spol. s r. o. provád…


D3 0310/I - Stoka K10

Zahájili jsme dlouho očekávané práce na stoce K10 v rámci výstavby dálnice D3 u Českých Budějovic. Součástí stoky je mimo jiné i 800metrový úsek ŽB potrubí DN 800, který se bude instalovat technologií mikrotunelování.


Obříství - rekonstrukce vodovodní shybky

V současné době probíhá stavba "Obříství - rekonstrukce vodovodní shybky". Vodovodní shybka pod řekou Labe v blízkosti obce Obříství je součástí páteřního řadu Hostín – Dolany. Je jedním ze základních prvků skupinového vodovodu KSKM a podílí se na zá…


PF 2021

Kopeme, vrtáme, svařujeme, tunelujeme, protlačujeme i v novém roce...


Stavba D3 0310 Úsilné - Hodějovice, SO 341 Přeložka vodovodu JVS DN 1000

Výřez potrubí a přepojení stavby na stávající, provozovaný řad tzv. propoj, je vyvrcholením všech přeložek potrubních vedení. Nese s sebou značnou nervozitu dlouho před oznámením termínu přepojení, zvláště kdy je přepojován významný řad, který zásobu…


Koncert mezi železem

Chtěli bychom poděkovat skupině Bassisters, která nám pomohla připravit "Koncert mezi železem" jako dárek pro naši kolegyni, která oslavila kulatiny. Koncert se povedl a atmosféra byla úžasná.


Komplexní podnikové vzdělávání


« Předešlý12345Další »